Puslapis skirtas Lietuvos teisėjams, valstybės garantams ir kitiems "teisės" atstovams neturintiems arba praradusiems amžinąsias vertybes... (Imkite mane ir skaitykite(M. Mažvydas.)/ Kas kitas, jei ne aš (M.K. Čiurlionis). / Mes galime buriuoti , o horizontas - kur kas toliau nei atrodo...)Naudotos Aloyzo Každailio, Venanto Butkaus, Justino Baltrušaičio, Jurgio Stabinio, Vytauto Šiliausko, Artūro Dovydėno, Brunono Stundžios, bei LBS surinktos ir perduodamos iš kartos į kartą tradicijų žinios. Šlovė ir Garbė jiems. Kadangi tradicijos priklauso visiems buriuotojams, kviečiu visus siūlyti pataisas bei papildymus prie surinktos medžiagos ir Jūsų pavardė skambės kartu su aukščiau paminėtomis pavardėmis (dalimi buriavimo elito atstovų). Prašau kritikuoti ir pildyti argumentuotomis mintimis, bei nurodant šaltinius. Džiaugiuosi, kad ištraukos ir frazės iš šio puslapio jau kopijuojamos, tik supraskite, kad "frazės iš konteksto" dažnai iškreipia pagrindinę mintį, tad atkuriant šiame puslapyje pateiktą informaciją nurodykite šaltinį. Surinko, redagavo ir parašė Imantas Palšauskas (http://palshauskai.blogspot.com/) 2007 .


P.S. Pastoviai renkamos. (Jei nepadedi - tai nors nekenk.../Aristotelis).

Equilibrium:- ...Ir nors truputį - Tiesos juk turi būti /Vytautas Kernagis... Pinigai - ne tikslas, o tik priemonė tikslui pasiekti ir juos valdo Žmogus, o ne atvirkščiai...Visų mokytojų mokytoja yra gamta (Dievas) /Leonardo da Vinci...Turtus be saiko švaisto veltkleidys, bet jie nenyksta, o tik vietą maino. Tačiau tasai, kas grožį pražudys, nebeprikels jo niekad jokia kaina/Shakespeare/. ...Jeigu suaugusiems sakai : "Aš mačiau gražų rausvų plytų namą su gėlėmis ant palangių ir balandžiais ant stogo...", jie niekaip negali įsivaizduoti to namo. Jiems reikia pasakyti: "Aš mačiau namą už šimtą tūkstančių frankų". Tada jie sušunka: "Ak, koks jis gražus!"/Antoine de Saint-Exupery)... Neįmanoma mėgautis grožiu, jei bandai jį suprasti / F.M... / Būk žmogumi, ir nekartok paskui mane, o tiesiog būk savimi /Getė/. Neparduok to, ko negali nusipirkti.


Nėra įrašų.
Nėra įrašų.